Adobe Illustrator – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Illustrator (ေဢႊတူဝ်ႊပီႊ ဢီႊလူႊသတေႊတိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶႅပ်း ႁၢင်ႈသႅၼ်း vector ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸုမ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း (လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ)၊ ဢႆၢႊၶွၼ်ႊ (icon) တႃႇၾူၼ်းလႄႈဝႅပ်ႉ၊ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊ infographics၊ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝႂ်ၶူဝ်ႊသႃးၼႃး (ၸေျႃႇၺႃႇ) ဢၼ်ႁဝ်းႁၼ် ႁိမ်းၾၢင်ႇတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူၺ်ႈ ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇ...

Adobe InDesign – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe InDesign (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢိၼ်ႊတီႊသႆၢႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇႁဵတ်း layout ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ပပ်ႉလၵ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း၊ လိုၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ဝႂ်ပိဝ်၊ မႅၵ်ႇၵႃႇသိၼ်း (magazine) ေတႃႇပေႃးထိုင်ၾႆၢႇလိၵ် ႈတႃႇဢၢၼ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလႆၢႊ (online) လႄႈ ၼႂ်းၶွမ်းၼႂ်းၾူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉပဵၼ်ၶွင်ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇ Adobe လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယူႇ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၸႂ်ႉတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း တူဝ်လိၵ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ...

Adobe Photoshop – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Photoshop (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ၾူဝ်ႊထူဝ်ႊၶျွပ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်သုတ်းဢၼ် ၼိုင်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်း Graphic Design။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ၸႂ်ႉတႃႇ မူၼ်ႉမႄးသီၶႅပ်းႁၢင်ႈ (color correction)၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁၢင်ႈလီ (photo retouching)၊ ႁဵတ်းဝႂ်ပိဝ် ၊ ႁဵတ်းမႆၢၵႅမ်တူဝ် တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းလူဝ်ႇၵူဝ်ႇ (logo) ၸၵႂႃႇ။ လိူဝ်သေႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း