Adobe Photoshop – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ၾူဝ်ႊထူဝ်ႊၶျွပ်ႊ (Adobe Photoshop)

Adobe Photoshop (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ၾူဝ်ႊထူဝ်ႊၶျွပ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်သုတ်းဢၼ် ၼိုင်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်း Graphic Design။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ၸႂ်ႉတႃႇ မူၼ်ႉမႄးသီၶႅပ်းႁၢင်ႈ (color correction)၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁၢင်ႈလီ (photo retouching)၊ ႁဵတ်းဝႂ်ပိဝ် ၊ ႁဵတ်းမႆၢၵႅမ်တူဝ် တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းလူဝ်ႇၵူဝ်ႇ (logo) ၸၵႂႃႇ။

လိူဝ်သေႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းတူဝ်လိၵ်ႈ (typography)၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူင်ႉ (animation) လႄႈတေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်း 3D ၸၵႂႃႇ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe လႄႈ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

Adobe Photoshop - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ