Adobe Audition (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Auditoin (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢေႃႊတိတ်ႊၶျႅၼ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇတတ်းတေႃႇသဵင်။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းသဵင် effect ၸၵႂႃႇ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe လႄႈ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ မႆၢတွင်း - တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း