Filmora – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

  Filmora (ၾိမ်ႊမူဝ်ႊရႃႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ တတ်းတေႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ ဢၼ်မီး feature တင်းၼမ်။ သင်တႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ တတ်းတေႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Adobe Premiere Pro ၼႆ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ လႆႈဝႃႈလဵၵ်ႉလိူဝ်လႄႈၸႂ်ႉငၢႆႈလိူဝ်တႄႉတႄႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၸွမ်းဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ၊ သဵင်၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ လႄႈ လီပုၼ်ႈတႃႇ...

Adobe Premiere Pro – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Premiere Pro (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ၾလီႊမီႊယႃႊၽူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတတ်းေတႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၼ်ၼမ်သုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၸႂ်ႉတႃႇတတ်းေတႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇပွတ်း ပွတ်းေတႃႇပေႃးထိုင် ၸႂ်ႉတႃႇတတ်းေတႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇတႃႇၽဵင်းၵႂၢမ်း (mv) လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉယူႇ။ လိူဝ်ေသတတ်းေတႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇယဝ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၵမ်ႉထႅမ် (color correction)၊ တတ်းတေႃႇသဵင် (audio)၊ သႂ်ႇထႅဝ်လိၵ်ႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ (subtitle) လႄႈ သႂ်ႇ effects...

Adobe After Effects – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe After Effects (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢပ်ႊထိူဝ်ႊဢႅပ်ႊၾႅၵ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင်တႃႇႁဵတ်း effects ဢမ်ႇၼၼ် animation ပၼ်ဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ သီသႅင် ဢမ်ႇၼၼ် ငၢဝ်းတူင်ႉလၢၵ်ႇလႆၢး (မူိၼ်ၼင်ႇၵႃႇထႃႇၾူၼ်ၾႆး၊ ၵူၼ်းဝိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းႁႆၢတူဝ် ၼႂ်းၸိူင်းဢလွင်းၸၵႂႃႇ)။ လိူဝ်ေသဝီႇတီႇဢူဝ်ႇယဝ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း တူဝ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၸႂ်ႉတတ်းေတႃႇသဵင်လႆႈပႃး။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း