macOS (Free)

macOS (မႅၵ်ႊဢူဝ်ႊဢဵတ်ႊသ်) ပဵၼ် OS တႃႇၶွမ်းလုၵ်ႉတီႈၶွမ်ႊပႃႇၼီႇ Apple ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ OS ၼႆႉသႂ်ႇမႃးပႃးၼႂ်းၶွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ macbook, macbook air, macbook pro, imac လႄႈ mac pro ၸၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မႆၢတွင်း - macos ၼႆႉၵမ်ႉထႅမ်ၶွမ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ Apple...

Ubuntu (Free)

Ubuntu (ယူႊပၼ်ႊထူႊ) ပဵၼ် OS ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း (open-source) ဢၼ်သၢင်ႈလူၺ်ႈ Linux တႃႇၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ။ OS သႅၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်သႂ်ႇမႃးပႃးၸွမ်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇသိုဝ်ႉ ႄလႈ ၽွမ်ႉတႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း Windows ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆယူႇ။ Ubuntu ၼႆႉသၢင်ႈၼိူဝ် Linux ပႃႈတႂ်ႈသႅၼ်း Derbian OS လႄႈ မိူဝ်ႈတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း Linux...

Windows 10 (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Media Creation Tool ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉတႃႇသၢင်း (လူင်း) Windows ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉႁဝ်းၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသၢင်ႈတူဝ်လူင်း Windows (installation media) ဢမ်ႇဝႃႈတႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊ ၾႆႇ ISO၊ သႂ်ႇၼႂ်း DVD ႄလႈ USB ၸၵႂႃႇၼႆယူႇ။ လိူဝ်ေသၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇ ဢပ်ႊၵလဵတ်ႊ (upgrade) Windows ႁႂ်ႈသႅၼ်းမၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း