Adobe InDesign – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe InDesign (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢိၼ်ႊတီႊသႆၢႊ)

Adobe InDesign (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢိၼ်ႊတီႊသႆၢႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇႁဵတ်း layout ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ပပ်ႉလၵ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း၊ လိုၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ဝႂ်ပိဝ်၊ မႅၵ်ႇၵႃႇသိၼ်း (magazine) ေတႃႇပေႃးထိုင်ၾႆၢႇလိၵ် ႈတႃႇဢၢၼ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလႆၢႊ (online) လႄႈ ၼႂ်းၶွမ်းၼႂ်းၾူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉပဵၼ်ၶွင်ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇ Adobe လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယူႇ။

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၸႂ်ႉတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း တူဝ်လိၵ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႉတႃႇ တတ်းတေႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ Adobe Photoshop ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်သင်ဝႃႈၽူႈဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် ယဵၼ်းဢၢၼ်ႊတႃႇၸတ်း layout ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈၼႆ Adobe InDesign ၼႆႉ ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်လီတီႈသုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

Adobe InDesign - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ