Windows 11 (Free)

Windows 11 (Free) 1

ဢမ်ႇႁိုင်မႃးၼႆႉ Microsoft ပိုၼ်ႇတူဝ် Windows 11 လႄႈ ပၼ်ႁႂ်ႈတၢဝ်ႊလူတ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် upgrade လႆႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ တႃႇလူင်း Windows 11 ၼၼ်ႉ ၶွမ်းတေလႆႈမီး TPM 2.0 လႄႈ တေလႆႈမီး Secure Boot Enable။ ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇၵမ်ႇထႅမ်ၶွမ်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ (ၵွၼ်ႇပီ 2017)။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းမီးလွၵ်းလၢႆးတႃႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ TPM 2.0 လႄႈ လူင်း Windows 11 လႆႈၼႂ်းၶွမ်းၵူႈသႅၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

Windows 11 (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ