macOS (Free)

macOS (Free) 1

macOS (မႅၵ်ႊဢူဝ်ႊဢဵတ်ႊသ်) ပဵၼ် OS တႃႇၶွမ်းလုၵ်ႉတီႈၶွမ်ႊပႃႇၼီႇ Apple ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ OS ၼႆႉသႂ်ႇမႃးပႃးၼႂ်းၶွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ macbook, macbook air, macbook pro, imac လႄႈ mac pro ၸၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – macos ၼႆႉၵမ်ႉထႅမ်ၶွမ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ Apple မႃးၵူၺ်း

macOS (Free) 2

2 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ