Adobe After Effects – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe After Effects (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢပ်ႊထိူဝ်ႊဢႅပ်ႊၾႅၵ်ႊ

Adobe After Effects (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢပ်ႊထိူဝ်ႊဢႅပ်ႊၾႅၵ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင်တႃႇႁဵတ်း effects ဢမ်ႇၼၼ် animation ပၼ်ဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ သီသႅင် ဢမ်ႇၼၼ် ငၢဝ်းတူင်ႉလၢၵ်ႇလႆၢး (မူိၼ်ၼင်ႇၵႃႇထႃႇၾူၼ်ၾႆး၊ ၵူၼ်းဝိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းႁႆၢတူဝ် ၼႂ်းၸိူင်းဢလွင်းၸၵႂႃႇ)။ လိူဝ်ေသဝီႇတီႇဢူဝ်ႇယဝ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း တူဝ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၸႂ်ႉတတ်းေတႃႇသဵင်လႆႈပႃး။

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈေတလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ယႂ်ႇလႄႈၼၵ်းၼႆလႄႈ ၶွမ်းတႃႇၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၶွမ်းဢၼ်ႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆး (မိူၼ်ၼင်ႇတီႈဢေႇသုတ်းၶွမ်းထုၵ်ႇလီမီး CPU Core i5 လႄႈ RAM ဢမ်ႇယွမ်း 8 GB) ၼႆယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

Adobe After Effects - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

2 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ