Adobe Premiere Pro – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Premiere Pro (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ၾလီႊမီႊယႃႊၽူဝ်ႊ)

Adobe Premiere Pro (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ၾလီႊမီႊယႃႊၽူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတတ်းေတႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၼ်ၼမ်သုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၸႂ်ႉတႃႇတတ်းေတႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇပွတ်း ပွတ်းေတႃႇပေႃးထိုင် ၸႂ်ႉတႃႇတတ်းေတႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇတႃႇၽဵင်းၵႂၢမ်း (mv) လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉယူႇ။

လိူဝ်ေသတတ်းေတႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇယဝ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၵမ်ႉထႅမ် (color correction)၊ တတ်းတေႃႇသဵင် (audio)၊ သႂ်ႇထႅဝ်လိၵ်ႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ (subtitle) လႄႈ သႂ်ႇ effects ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe လႄႈ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉမၼ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ယႂ်ႇလႄႈၼၵ်းၼႆလႄႈ ၶွမ်းတႃႇတေၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ထုၵ်ႇလီမီးတီႈဢေႇသုတ်း CPU Core i5 လႄႈ RAM 8GB ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

Adobe Premiere Pro - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

1 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ