Windows 10 (လႆႈသိုဝ်ႉ)

တၢဝ်ႊလူတ်ႊ WIndows 10

Media Creation Tool ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉတႃႇသၢင်း (လူင်း) Windows ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉႁဝ်းၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသၢင်ႈတူဝ်လူင်း Windows (installation media) ဢမ်ႇဝႃႈတႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊ ၾႆႇ ISO၊ သႂ်ႇၼႂ်း DVD ႄလႈ USB ၸၵႂႃႇၼႆယူႇ။

လိူဝ်ေသၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇ ဢပ်ႊၵလဵတ်ႊ (upgrade) Windows ႁႂ်ႈသႅၼ်းမၼ်း သုင်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

Windows 10 (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ