VeraCrypt – လပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း (Free)

VeraCrypt - လပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း (Free) 1

VeraCrypt (ဝီႊရႃႊၶရိပ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ open-source ပုၼ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ (encrypt) ၶေႃႈမုၼ်းၸၼ်ႉသုင်တႃႇ Windows ၊ Mac OSX လႄႈ Linux။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ TrueCrypt၊ မၼ်းပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်းၼမ် သူင်ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၸၢင်ႈ encrypt drive တင်းလုၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်သၢင်ႈ folder (ႁွင်ႉဝႃႈ volume) သေသိူၵ်ႇသိုမ်းၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းမၼ်း။ တႃႇပိုၼ်ႇ drive ဢမ်ႇၼၼ် folder ၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးမၢႆလပ်ႉဢၼ်လႆႈတင်ႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

VeraCrypt - လပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ