TMK Keyboard (ထုင့်မၢဝ်းၶမ်း)

TMK Keyboard (ထုင့်မၢဝ်းၶမ်း) ၼႆ့ ပဵၼ်ၶီးပွတ်ႇတႆး ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးဝႆ့ ဢၼ်ပိၼ်ႇ လိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇလႄႈ လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်းယဝ့်။ ၶီးပွတ်ႇၼႆ့ လႆႈၶူင်သၢင်ႈဝႆ့ တႃႇႁႂ်ႈမီးဝႆႉ လိၵ်ႈတႆးလၢႆလၢႆလွင်ႈ တီႈၼႂ်းၶီးပွတ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ Version ဢၼ်ၼႆ့ တေမီးဝႆ့ ၶီးပွတ်တႆး (8) လွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး မၢၼ်ႊ လႄႈ ဢၢင်းၵိတ်ႈ တၢင်းမူတ်း (10) ဢၼ်ယဝ့်။

ၸႂ်ႉၶီးပွတ်ႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းသင်လႆႈလၢႆလၢႆ

 • ၵိုၵ်းပႃးဝႆႉဢၼ်ပိၼ်ႇ လိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇတႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း
  (ပေႃးၼဵၵ်းပၼ် 123 တီႈၶီးပွတ်ႇပၼ်ႁိုင်ႁိုင် တေဢဝ်လိၵ်ႈတႆး(တူဝ်မူၼ်း) ၼၼ့် ပိၼ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း(တူဝ်ယၢဝ်း) ယဝ့်ၵေႃႈ ပေႃးၼဵၵ်း Copy ပၼ်တီႈၼိူဝ် လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် လိၵ်ႈတႆးၸေႃႇၵျီႇၼႆ တေပိၼ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉ)
 • ႁၢင်ႊ Emoji ၵေႃႈလႆႈသႂ်ႇဝႆႉတၢင်းၼမ်
 • ႁၢင်ႊပိုၼ့်လင်ၶီးပွတ်ႇ (10) ဢၼ်
 • တႅမ်ႈလႆႈ (10) ၽႃႇသႃႇ
 • သႂ်ႇပႃးဢၼ်တူင့်သၼ်ႇ မိူဝ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 • သႂ်ႇပႃးသဵင် မိူဝ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 • လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸွမ်းပိူင်သွၼ်ႁဵၼ်း တီႈၶီးပွတ် တႆး၊ မၢၼ်ႊ လႄႈ တႆးဢႃႇႁူမ်ႇ
 • တေႃႈလဵဝ်တေ့ (10) ၽႃႇသႃႇဢၼ်ၸႂ်ႉၶီးပွတ်ႇၼႆ့သေတႅမ်ႈလႆႈၼႆ့
  (1) တႆး
  (2) တႆးမၢဝ်း (တႆးတူဝ်ယၢဝ်း)
  (3) တႆးဢႃႇႁူမ်ႇ
  (4) တႆးၶမ်းတီႈ
  (5) တႆးလမ်
  (6) တႆးထမ်း
  (7) တႆးလိုဝ့်
  (8) ထႆး
  (9) မၢၼ်ႊ
  (10) ဢၢင်းၵလိတ်ႈ ယဝ့်။
 • တေႃႈလဵဝ် ၶီးပွတ်ႇၼႆ့ တေၸႂ်ႉလႆႈလူၺ်ႈ (4) ၽႃႇသႃႇ
  (1) တႆး
  (2) တႆးမၢဝ်း
  (3) တႆးဢႃႇႁူမ်ႇ
  (4) ဢၢင်းၵလိတ်ႈ ယဝ့်။

TMK Keyboard (ထုင့်မၢဝ်းၶမ်း) 1

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – TMK Group

2 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ