TMK Font Converter (လႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈတႆး)

TMK Font Converter (လႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈတႆး) 1

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
TMK Font Converter ၼႆႉႁဵတ်းဝႆႉ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူလႆႈ လိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇ တီၼႂ်းၽူၼ်း ယူႇၼီႇၶူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယူႇၼီႇၶူတ်း ၼမ်တိူဝ်းမႃး ၵူႊမိုဝ်ႉၵူႊဝၼ်းယူႇသေတႃႉ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ၶႆႈလူလႆႈ လိၵ်ႈၵဝ်ႇလိၵ်ႈၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸေႃႇၵျီႇလႄႈသင်၊ ၶႆႈလူလႆႈ လိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈသူင်ႇမႃးၸူးႁဝ်းလႄႈသင် App ဢၼ်ၼႆႉ တေၸွႆႈသူလႆႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႇပိူဝ်ႈ တီႈၼိူဝ် Facebook ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႊၶဝ်လႆႈသႂ်ႇဝႆႉ Auto Convert တႃႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႊၶဝ်လႄႈ လိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇတႆးတီႈၼၼ်ႈ ပေႃႈၸႂ်ႇ Converter သေလူၵေႃႈ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇမၢၼ်ႇပၼ်လႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တီႈ App ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈတႆးၸေႃႇၵျီ ဢဝ်မႃးတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းတေပိၼ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းတေႉ ပေႃးႁဝ်းတေဢဝ် လိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇ ပိၼ်ႇပဵၼ် လိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်းၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းပၼ် Zawgyi to Unicode သေ ဢဝ် လိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ် တီႈဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ တီႈၼိူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် CONVERT ၼႆၵေႃႈ တီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၼႄပၼ် လိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးသူသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈၼဵၵ်း Zawgyi to Unicode, Unicode to Zawgyi လႄႈ ၶႆႈႁႂ်ႈ Converter မၼ်းႁူႉဢဝ် ႁင်းၵွၺ်းၼႆၸိုင် တီႈ Menu ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈပၼ် Single Page UI သေလႄႈ။ ပေႃးလိူၵ်ႈပၼ်ၼႆ သူတေလႆႈႁၼ် ဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လဵဝ်လႄႈ ပေႃးသူဢဝ်လိၵ်ႈ ၸေႃႇၵျီႇ သႂ်ႇပၼ်တီႈ ဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းပၼ် CONVERT မၼ်းၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ Detector (ၶိူင််ႈထတ်းသၢင်ႈ) လႄႈ မၼ်းတေထတ်းသၢင်ႈသေ တေလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်လိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေပိၼ်ႇပဵၼ် လိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

တီႈ Menu ၼၼ်ႉ တေမီးဝႆႉထႅင်ႈ Test Tai Wordbreak သေ ပေႃးသူၼဵၵ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေၼႄပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ Wordbreak ယဝ့်။ Wordbreak ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းတေၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်လိၵ်ႈတႆး ႁႂ်ႈပဵၼ် တူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးသူလိူၵ်ႈပၼ် “လိၵ်ႈတႆး” လႄႈ ပေႃးသူတႅမ်ႈ “မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ” သေၼဵၵ်း BREAK ၼႆ မၼ်းတေ ဢွၵ်ႇၼႄပၼ် “မႂ်ႇ သုင် ၶႃႈ”။ ပေႃးသူ လိူၵ်ႈပၼ် “ᥘᥤᥐ ᥖᥭᥰ” လႄႈတႅမ်ႈ “ᥛᥬᥱᥔᥧᥒᥴᥑᥣᥲ” သေ ၼဵၵ်း BREAK ၼႆ မၼ်းတေဢွၵ်ႇၼႄပၼ် “ᥛᥬᥱ ᥔᥧᥒᥴ ᥑᥣᥲ” ၼႆယဝ့်။
ထုင့်မၢဝ်းၶမ်း (မူႇၸေႊ)

TMK Font Converter (လႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈတႆး) 2

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – TMK Group

4 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ