Tai Load – တႆးလူတ်ႊ

Tai Load - တႆးလူတ်ႊ 1

ဢိင်ၼိူဝ်မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လ်ႂမႃး ၵၢၼ်ႁႃသၢင်းဢႅပ်ႉတႆးၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတီႈလ်ႂ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးလႆႈတဝ်ႉႁႃဢႅပ်ႉတႆးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ ဝႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႆးလူတ်ႊ (Tai Load) ဢၼ်ပဵၼ်တီႈႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ဢႅပ်ႉၽၢႆႇတႆးလုၵ်ႉၵူႈတီႈတီႈၼႆယူႇၶႃႈ။

Tai Load - တႆးလူတ်ႊ 2

9 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ