Sublime Text – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Sublime Text (သပ်ႊလမ်ႊ ထႅၵ်ႊ)

Sublime Text (သပ်ႊလၢႆႊ ထႅၵ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်တႅမ်ႈၶူတ်ႊ (code) လၢၵ်ႇလႆၢးဢၼ်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ (developer) တင်းၼမ်ထုၵ်ႇၸႂ်လႄႈၸႂ်ႉၼမ်။ ၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉမၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၸမ်ၵူႈၽႃႇသႃႇ programming လႄႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈလီ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်လဵၵ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းပႆၢမီး feactures တင်းၼမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈၶူတ်ႊၼၼ်ႉ ဝႆးလႄႈလီသူၼ်ၸႂ်ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

Sublime Text - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ