Signal တႃႇ Windows (Free)

Signal တႃႇ Windows (Free) 1

Signal (သိၵ်ႊၼ​ေႃႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၸႂ်ႉၵၢၼ် လပ်ႉၶ​ေႃႈမုၼ်း (encryption) ၸၼ်ႉသုင် ပုၼ်ႈတႃႇႁ​ေႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၶ​ေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်သူင်ႇၶ​ေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်း။

လိူဝ် သ​ေ ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉ Singal ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ် မီးလွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ လ​ႄႈ ၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်ငၢႆးၵၼ်တင်း ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸိုဝ်ႈလင်တၢင်ႇၸိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ Messenger လ​ႄႈ Line။ တႃႇၸႂ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
တ​ေ လႆႈသႂ်ႇမၢႆၾူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Signal တႃႇ Windows (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ