Shan Dictionary (ပပ်ႉသပ်းတႆး)

Shan Dictionary (ပပ်ႉသပ်းတႆး) 1

ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ Shan Dictionary ၼႆႉ Developers တႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် မီးယူႇၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ IT ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ် ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။

လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသင်ၶႃႈ၊၊ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် Non-profit ဝႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈယွၼ်ႇၸႂ် (ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်) Motto ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ Enhance your knowledge and simplify your life ၼႆၼၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈလႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းတိုဝ်းငၢႆးလီမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းယူႇဢေႃႈ။

Android
Shan Dictionary (ပပ်ႉသပ်းတႆး) 2

iOS
Shan Dictionary (ပပ်ႉသပ်းတႆး) 3

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ  – Hao Haa

17 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ