PuTTYgen

PuTTYgen 1

PuTTYgen (ဢၢၼ်ႇဝႃႈ ၽတ်ႉတီႉၸဵၼ်ႇ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊသၢင်ႈၶီး (key generator tool) ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတင်း public လႄႈ private SSH keys။ PuTTYgen ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ open-source ၼႆလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းပုၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉမၼ်း။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၵမ်ႉထႅမ် Windows ၊ Linux ၊ လႄႈ macOS ၼႆယဝ်ႉ။

 

PuTTYgen 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ