PDFEncrypt- သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ PDF (Free)

PDFEncrypt- သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ PDF (Free) 1

PDFEncrypt ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ Open Source ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပုၼ်ႈတႃႇ သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ PDF ၼႆယဝ်ႉ။

PDFEncrypt- သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ PDF (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ