Panglong Keyboard

ပၢင်လူင်ၶီးပွတ်ႇၼႆႉ တႅမ်ႈလႆႈ ႁႃႈၽႃသႃ တႆး၊ထႆး၊မၢၼ်ႈ၊တႆးမၢဝ်း၊ဢိင်းၵိတ်ႈ။ မၢင်တီႈတေႉ တေဢမ်ႇပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈလီၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်သူၸဝ်ႈၶဝ်ႁၼ်တီႈ ၽိတ်းမၼ်းၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇတၢင်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်တီႈ MM Keyboard တေႉတေႉၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပၢင်လူင်ၶီးပွတ်ႇၼႆႉ လႆႈဢိင်ဝႆႉတီႈ project ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးသူၸဝ်ႈ မီးပၼ်ႁႃၸိုင် သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးလႆႈတီႈ ဢီးမေးလ် ၶႃႈ saitawngpha@gmail.com ၶႃႈဢေႃႈ။

Developer: Sai Tawng Pha

Panglong Keyboard 1

52 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ