Optimizer ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇၸတ်းၵၢၼ် Windows

Optimizer ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇၸတ်းၵၢၼ် Windows 1

Optimizer (ဢွပ်ႇထီႇမႆႇသိူဝ်ႇ) ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်း Windows မိူၼ်ၼင်ႇ လႅင်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈ Windows၊ ၸတ်းၵၢၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၸတ်းၵၢၼ်ဢႅပ်ႉဢၼ်မီးၼႂ်းၶွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Download

11 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ