Notepad++ (Free)

Notepad++ (ၼူတ်ႊၽႅတ်ႊ ၽတ်ႊၽတ်ႊ)

Notepad++ (ၼူတ်ႊၽႅတ်ႊ ၽတ်ႊၽတ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇတႅမ်ႈၶူတ်ႊ (source code editor) ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈလႆၢလႄႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႅမ်ႈၶူတ်ႊတႃႇဝႅပ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၽႃႇသႃႇ HTML, CSS, PHP, JavaScript ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Notepad++ (Free) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ