NamKhone Web Pro

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉပဵၼ်တီႈတၢဝ်ႊလူတ်ႊ (download) ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉလိၵ်ႈတႆး NamKhone Web Pro ၼႆၶႃႈ။

NamKhone Web Pro 1

NamKhone Web Pro 2

1 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶူင်သၢင်ႈၽွၼ်ႉတႆးႁၢင်ႈလီၸိူင်ႉၼႆ ၶႅမ်ႉတေႉꧦ ယဝ်ႉ
    သုိပ်ႇေသၼႆႉ သင်ပဵၼ်လႆႈၼႆ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၸိူဝ်းၸဢၼ်တေမႃးဝၢႆးလိုၼ်းလင်ပႃးထႅင်ႈၼႆ
    တေတိူဝ်းလီ ႄလႈ ပဵၼ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈၽွၼ်ႉတႆးႁဝ်းယႂ်ႇၼမ်ယူႇၼႆ
    ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်မီးၼင်ႇၼႆၶႃႈႉႉႉႉ

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ