NamKhone Grand

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉပဵၼ်တီႈတၢဝ်ႊလူတ်ႊ (download) ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉလိၵ်ႈတႆး NamKhone Grand ၼႆၶႃႈ။

NamKhone Grand 1

NamKhone Grand 2

1 တင်းႁၼ်ထိုင်

 1. ၶႃႈႁဝ်း ၵႃႇလိင်ႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႉႉ
  မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီ တႃႇတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ ႉႉ
  – ပေႃးပဵၼ်ၼႆမႃး လွင်ႈလွၵ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈ
  လႆၢးတႆးႁဝ်း ၼႃႈ Online ၼၼ်ႉဢမ်ႇသုမ်းပိူၼ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ႉႉ

  ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸႂ်ႉ fonts တႆးၼႂ်း App ဢမ်ႇဝႃႈ ႉႉ ၼႂ်းၽူၼ် ႁိုဝ်ၶွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ
  ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ ႉႉ

  ယိၼ်းၸူမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉသူၸဝ်ႈပေႃးဢမ်ႇသုတ်းၶႃႈဢမ်ႇသဵင်ႈၶႃႈ ႉႉ

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ