Microsoft Word – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Microsoft Word - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

Microsoft Word (မႆၢႊၶူဝ်ႊသျွပ်ႊ ဝိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလိၵ်ႈလႆၢးၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတေႃႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႆၢး၊ ၸတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ၊ တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသူင်ႇရႆၢးငၢၼ်းၸၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း Microsoft Office လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

Office 365 Professional PlusMicrosoft Word - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 2
Office 2019 ProPlusMicrosoft Word - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 2

1 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ