Messenger တႃႇ ၶွမ်း (Free)

Messenger တႃႇ ၶွမ်း (Free) 1

Messenger (မႅတ်ႊသဵင်ႊၸိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸိုဝ်ႈလင်ပုၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၢၼ်တင်း ပီႈၼွင်ႉ၊ ဢူၺ်းၵ​ေႃႉဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း။ လိူဝ်သ​ေ ၸႂ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် Messenger မီးပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Messenger တႃႇ ၶွမ်း (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ