Media Player Classic – (Free)

Media Player Classic - (Free) 1

Media Player Classic ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း တႃႇလဵၼ်ႈသဵင်လႄႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇၼႂ်း Windows။ ပေႉသမ်ႉဝႃႈၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း Windows Meida Player Classic သေတႃႉ ၵူၺ်းမၼ်းၸၢင်ႈလဵၼ်ႈလႆႈၾႆႇၼမ်လိူဝ်။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၸႂ်ႉ memory ဢႄႇလႄႈမၢဝ်လိူဝ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလႆႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆယူႇ။

Media Player Classic - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ