GOM Player – (Free)

GOM Player - (Free) 1

GOM Medial Player ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း တႃႇလဵၼ်ႈသဵင်လႄႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ AVI, DAT, MPEG, DivX, XviD, WMV, ASF ၸၵႂႃႇ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းၢၸၢင်ႈႁဵတ်း streaming လႄႈ သႂ်ႇလိၵ်ႈ (subtitling)၊ လႄႈ တတ်းတေႃႇသဵင်ၵႂႃႇၼႆယူႇ။

GOM Player - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ