KMPlayer – (Free)

KMPlayer - (Free) 1

KMPlayer ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း တႃႇလဵၼ်ႈသဵင်လႄႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ MPEG1, 2, AAC, WMA 7, 8, OOG ၸၵႂႃႇ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းၵပ်ႉထႅမ် ဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ 3D, 4K လႄႈ UHD ၼႆယူႇ။

KMPlayer - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ