Filmora – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

 

Filmora (ၾိမ်ႊမူဝ်ႊရႃႊ)

Filmora (ၾိမ်ႊမူဝ်ႊရႃႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ တတ်းတေႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ ဢၼ်မီး feature တင်းၼမ်။ သင်တႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ တတ်းတေႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Adobe Premiere Pro ၼႆ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ လႆႈဝႃႈလဵၵ်ႉလိူဝ်လႄႈၸႂ်ႉငၢႆႈလိူဝ်တႄႉတႄႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၸွမ်းဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ၊ သဵင်၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ လႄႈ လီပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၽိုၵ်းတတ်းတေႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇတႄႉတႄႉ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ Filmora ဢမ်ႇပေႃးလူဝ်ႇ CPU ဢမ်ႇၼၼ် RAM ၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

Filmora - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ