Dictionary Tai

Dictionary Tai Application တွၼ်ႈတႃႇ Android ၾူင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၶႃႈၶတ်းၸႂ်သေ ၶူင်သၢင်ႈမႃးၶႃႈ သင်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ် ၵေႃႉဢၼ်ပႆႇၶႅၼ်ႇ ပႆႇလႅၼ်ႇတၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈ ပီႈၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ( ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်) လႄႈ ၸုမ်း SIIT တင်းသဵင်ႈၶႃႈ ယွၼ်ႉၶႃႈလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ input dictionary source file သူၸဝ်ႈၶႃႈ…။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ
Dictionary Tai 1

5 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ