Adobe Audition (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Auditoin (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢေႃႊတိတ်ႊၶျႅၼ်ႊ)

Adobe Auditoin (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢေႃႊတိတ်ႊၶျႅၼ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇတတ်းတေႃႇသဵင်။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းသဵင် effect ၸၵႂႃႇ။

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe လႄႈ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

Adobe Audition (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ