Adobe Acrobat Reader DC – (Free)

Adobe Acrobat Reader DC ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း (Free) ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇတူၺ်း၊ ထုတ်ႇဢွၵ်ႇ (print)၊ လႄႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် (commenting) ၾႆႇသႅၼ်း PDF ၼႆၶႃႈ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe။ သင်ၶႂ်ႈၵႄႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၾႆႇ PDF ၼႆ Adobe လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပႃးပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ...

Microsoft Excel – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Microsoft Excel (မႆၢႊၶူဝ်ႊသွျပ်ႊ ဢဵၵ်ႊသဵဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင် တႃႇႁဵတ်းၸရၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် မႆၢၼပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းၸရၢင်းငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁဵတ်း chart၊ တေႃႇပေႃးထိုင်ၽိုၼ်လႆၢးငၢၼ်း ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း Microsoft Office လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ Office 365 Professional Plus Office 2019 ProPlus

Microsoft PowerPoint – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Microsoft Excel (မႆၢႊၶူဝ်ႊသွျပ်ႊ ဢဵၵ်ႊသဵဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင် တႃႇႁဵတ်းၸရၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် မႆၢၼပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းၸရၢင်းငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁဵတ်း chart၊ တေႃႇပေႃးထိုင်ၽိုၼ်လႆၢးငၢၼ်း ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း Microsoft Office လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ Office 365 Professional Plus Office 2019 ProPlus

Microsoft Word – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Microsoft Word (မႆၢႊၶူဝ်ႊသျွပ်ႊ ဝိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလိၵ်ႈလႆၢးၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတေႃႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႆၢး၊ ၸတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ၊ တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသူင်ႇရႆၢးငၢၼ်းၸၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း Microsoft Office လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ Office 365 Professional Plus Office 2019 ProPlus

Adobe Acrobat Pro – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Acrobat Pro (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢၶူဝ်ႊပႅတ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၾႆၢႇ PDF ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းဢမ်ႇၼၼ်လႅၵ်ႈလႆၢႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၾႆၢႇ PDF မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၵ်ႈလႆၢႈတူဝ်လိၵ်ႈ၊ ၽိမ်ႉဢမ်ႇၼၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ လႅၵ်ႈလႆၢႈသီ တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢၼ်သႂ်ႇၾႆၢႇ သဵင်လႄႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း PDF ၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe လႄႈ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ မႆၢတွင်း -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း