Adobe Acrobat Pro – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Acrobat Pro (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢၶူဝ်ႊပႅတ်ႊ)

Adobe Acrobat Pro (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ ဢၶူဝ်ႊပႅတ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၾႆၢႇ PDF ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းဢမ်ႇၼၼ်လႅၵ်ႈလႆၢႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၾႆၢႇ PDF မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၵ်ႈလႆၢႈတူဝ်လိၵ်ႈ၊ ၽိမ်ႉဢမ်ႇၼၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ လႅၵ်ႈလႆၢႈသီ တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢၼ်သႂ်ႇၾႆၢႇ သဵင်လႄႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း PDF ၼႆယဝ်ႉ။

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe လႄႈ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

Adobe Acrobat Pro - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ