Brave – (Free)

Brave - (Free) 1

Brave Browser (ပလဵပ်ႉ ပလၢဝ်ႇသိူဝ်ႇ) ၼႆႉ ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသႆၢႉ ဢၼ်ဝႆးလိူဝ် browser ၵမ်ႈၼမ်။ ၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉမၼ်းပိၵ်ႉပႅတ်ႈ ads လႄႈ trackers ၸိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႊၶေႃႈမုၼ်းထိူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် browswer ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလီ ၼႆယဝ်ႉ။

Brave - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ