Bitdefender Antivirus Free Edition – (Free)

Bitdefender Antivirus Free Edition - (Free) 1

Bitdefender Antivirus Free Edition ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်းဢၼ်လီတီႈသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပူဝ်ၵႅမ်ႊၼႆႉၸွႆႈၶႃႈႁႅမ်မူင်းမႅင်းၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းၸွႆႈၵိုတ်းယင်ႉ (block) ဝႅပ်ႉၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ (ၸိူဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈသႂ်ႇမႃးပႃးမႅင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၸင်ႈလၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း) ၼႆယူႇ။

ၽွၼ်းလီပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ဝႆး လႄႈ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉဢမ်ႇ ပေႃးၵိၼ် memory ၶွမ်း (ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထိူင်း) မိူဝ်ႈတႅၵ်ႈတင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ် မူင်ႈမႅင်းတၢင်ႇတူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

Bitdefender Antivirus Free Edition - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ