Adobe Dreamweaver – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Dreamweaver (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ တရိမ်ႊဝဵပ်ႊဝိူဝ်ႊ)

Adobe Dreamweaver (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ တရိမ်ႊဝဵပ်ႊဝိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇႁဵတ်းဝႅပ်ႉသႆၢႉ (website) ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ Notepad++ ၵူၺ်းၽွၼ်းလီမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸၢင်ႈတူၺ်းႁၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ (graphic) ဝႅပ်ႉဝႆၢးသေႁဝ်းတႅမ်ႈၶူတ်ႉ (code) ၵမ်းလဵဝ်။ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၽႃႇသႃႇဝႅပ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ ActionScript, ASP, C#, CSS, ColdFusion, EDML, XHTML, XML, XSLT, HTML, Java, JavaScript, PHP, VB, VBScript လႄႈ WML ၼႆယူႇ။

တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃတႅမ်ႈၶူတ်ႉ (code) ဝႅပ်ႉၼၼ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸၼ်ၽၢင် ႁၢင်ႈဝႅပ်ႉေသမၼ်းေတတႅမ်ႈပၼ်ၶူတ်ႉႁင်းၵူၺ်ႇ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူၺ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈေတလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

Adobe Dreamweaver - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ