7-Zip – (Free)

7-Zip (သေႊဝဵၼ်ႊသိပ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း (open-source) ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇ ၵီႈ (extract) ဢမ်ႇၼၼ် မတ်ႉၾႆႇ (archive)။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်သႅၼ်းၾႆႇမိူၼ်ၼင်ႇ 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP လႄႈ WIM ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ
ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈတီႈၼႆႈ