PL Converter

ၶိူင်ႈမိုဝ်းလီတႃႇ ပိၼ်ႇ(ပႄ)ၽႃႇသႃႇၾွၼ်ႉ Zawgyi - Unicode ဢၼ်လႆႈတင်းတႆးလႄႈမၢၼ်ႈ။ PL Converter can help you the proble about Zawgyi and Unicode. You don't need to worry about that. You...

ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း

Tai or Shan Calendar a simple calendar that highlights important dates of the Shan people. Download

ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၶဝ်တၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ။ ၼႂ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ- * တႄႇဢဝ် ပီ 1910 တေႃႇထိုင် ပီ 2030 ပႃးဝႆႉဝၼ်းတႆးလႄႈ ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ။ * ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉတႆး၊ ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈ။ * ၶႂ်ႈႁႃဝၼ်းတႆးႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ ႁႃလႆႈငၢႆႈꧦယူႇယဝ်ႉ။ * သႂ်ႇႁၢင်ႈၽၢႆႇလင်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶဵင်ႇသႅၼ်းၽွၼ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈ လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ...

ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ်

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢႅပ်ႉၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢၢၼ်းတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင် ယိူင်းဢၢၼ်တေႉ 1. ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉပေႃးတေႁူႉႁၼ်တၼ်းၶၢဝ်ႇၵူႈတီႈၼႆလႄႈသင် 2. တႃႇႁႂ်ႈပေႃးငၢႆႈၶိုၼ်ႈ လွင်ႈတႃႇတေတၼ်းၶၢဝ်းငၢဝ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ 3. တႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈတိုဝ်းၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း လႄႈႁႂ်ႈပေႃးသူင်ၸႂ် ၵႆႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်း 4. လိၵ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈႁႂ်ႈပေႃးၽႄႈၼမ်တိူဝ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းၼမ်ၼႆၶႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ်မႃးဢႅပ်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ

NetPro = ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ (Internet Promotion = ပူဝ်ႇမူဝ်းသျိၼ်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ) ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇ သႃႇမၵ်းလဵၼ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၵူၺ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်သိမ်းၵၢတ်ႉၽူင်း AIS, Dtac, True move ၸူိဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇတေလဵၼ်ႈဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉပၼ် 1 ဝၼ်း၊ 7 ဝၼ်း၊ 30 ဝၼ်း။ သင်ၸူိဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၸူိင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလိူၵ်ႈသႃႇမၵ်းဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း...

PL Note

မၢႆတွင်း PL Note PL Note ၼႆႉ ပဵၼ် App တီႈဢၼ်တႃႇတႅမ်ႈဝႆႉလွင်ႈမၢႆတွင်း ၸွမ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉငၢႆႈလႄႈ ၽႂ်းၽၢႆလႆႈလီတေႉတေႉယဝ်ႉ။ တႅမ်ႈလႆႈၸွမ်း လိၵ်ႈတႆး လႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၼႂ်းၽူင်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း - ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ

ဝၼ်းမိူင်းတႆး

App ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မီးၵႂၢမ်း ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ လႄႈ ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ၶမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ သင်မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ၶႃႈသေၵမ်းဢေႃႈ… ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေလႄႈ Deveoper: ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ

ၵဵပ်းမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ – Tai Battery

Tai Battery is a Tai or Shan language application for fast battery charging. It can help to preserve battery by notifying users to disable...

ရႃႇသီႇဢုတု

Tai Weather is a simple application that allows users to see weather information 7 days in advance. This application is in Tai or Shan...

Tai Load – တႆးလူတ်ႊ

ဢိင်ၼိူဝ်မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လ်ႂမႃး ၵၢၼ်ႁႃသၢင်းဢႅပ်ႉတႆးၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတီႈလ်ႂ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးလႆႈတဝ်ႉႁႃဢႅပ်ႉတႆးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ ဝႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႆးလူတ်ႊ (Tai Load) ဢၼ်ပဵၼ်တီႈႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ဢႅပ်ႉၽၢႆႇတႆးလုၵ်ႉၵူႈတီႈတီႈၼႆယူႇၶႃႈ။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း