Tai Dictionary

This is an English-Tai(Shan) dictionary. Features √ Searchable in both Unicode/Zawgyi input methods √ Ads-free √ Designed for tablets √ More than 20,000 definitions from English to Tai(Shan) and...

Eng – Tai Dictionary

This is an English-Tai(Shan) dictionary. Features √ Searchable in both Unicode/Zawgyi input methods √ Ads-free √ Designed for tablets √ More than 20,000 definitions from English to Tai(Shan) and...

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ဢႅပ်ႉၼႆႉ ၊ ပဵၼ်ဢႅပ်ႉပုၼ်ႈတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တေႇႁဵၼ်းလူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမေႃဢၢၼ်ႇ မေႃတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢႅပ်ႉၼႆႉလႆႈၼႄလၢႆးမၼ်းဝႆႉပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈပေႃးတေပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇဝႆႉၸွမ်း ပဵၼ်ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ ၶႂ်ႈႁူႉ ၶႂ်ႈမေႃလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၽိုၵ်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၶဝ်ယူႇၶႃႈ ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

Learn Tai

App ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸဵဝ်းမေႃဝႆး ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတေႁူိင်းမိူင်းႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ဢႅပ်ႉသေ ပၼ်ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း

ၸိူင်းသိုၵ်း သုၼ်းၸိုဝ်ႇ

App ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ” သုၼ်းၸိုဝ်ႇ” တႅမ်ႈဝႆႉသေ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ႇ သမ်ႉ ၶိုၼ်း ပိၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇတႆး ၶႃႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် App တႃႇႁႂ်ႈလူႇဢၢၼ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၾူင်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵွပ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ် ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူင်းၵၼ်မႃးၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆသေ ယိူင်းဢၢၼ်း...

Dictionary Tai

Dictionary Tai Application တွၼ်ႈတႃႇ Android ၾူင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၶႃႈၶတ်းၸႂ်သေ ၶူင်သၢင်ႈမႃးၶႃႈ သင်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ် ၵေႃႉဢၼ်ပႆႇၶႅၼ်ႇ ပႆႇလႅၼ်ႇတၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈ ပီႈၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ( ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်) လႄႈ ၸုမ်း SIIT တင်းသဵင်ႈၶႃႈ...

Jong Hu – ၸွင်ႇႁူႉ

Jong Hu (ၸွင်ႇႁူႉ) is applicaiton that provide popular facts for daily learning in Shan (or Tai) language.

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း